anrm pret - fppg

ANRM aprobă un preț de referință care nu reflectă realitățile pieţei din România

Comunicat de Presă – 13.02.2018 

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) dezaprobă decizia ANRM de stabilire a prețului de referință la gaze naturale calculat în funcţie de preţurile de tranzacţionare de pe hub-ul CEGH din Viena, în baza unui studiu realizat de Universitatea de Petrol Gaze Ploieşti, care nu reflectă realitățile pieței din România.

În condițiile în care România nu exportă gaze naturale și nicio moleculă nu ajunge în hub-ul din Baumgarten, determinarea prețului de referință pe baza indicelui CEGH nu reflectă corect valoarea gazelor naturale extrase în România și în consecință contravine Legii Petrolului nr. 238/2004, care prevede la art. 49 alin. (2), că ”redevența petrolieră se stabilește ca o cotă procentuală din valoarea producției brute extrase”.

Teoria economică și standardele profesionale aplicabile în România şi pe plan internațional impun determinarea valorii de piață pe baza tranzacțiilor de vânzare-cumpărare referitoare la bunurile respective. Astfel, valoarea gazelor naturale din România este cea obținută prin tranzacțiile realizate de către producători, nu un preț stabilit artificial.

România devine astfel un caz izolat pe plan mondial, în care prețul de referință al gazelor naturale este calculat pe baza tranzacțiilor realizate în altă țară în care nu există livrări de gaze naturale extrase în România. Nici măcar în țări europene unde există hub-uri importante de tranzacționare a gazelor naturale (ex. Marea Britanie, Olanda) nu sunt folosiți indicii de prețuri de hub pentru calculul redevențelor /impozitelor specifice, ci sunt luate în considerare prețurile efectiv realizate de producătorii de gaze naturale. La fel se întâmplă și în țările producătoare fără hub-uri (ex. Norvegia, Danemarca). Alternativ în alte ţări europene (ex. Germania, Austria) se calculează un preț de referință pe baza tranzacțiilor efective realizate în țările respective. În plus, folosirea ca reper a prețului Pieței pentru Ziua Următoare („PZU”) nu este relevantă la contractele încheiate pe termen lung care se supun altor termeni și altui mecanism de formare a prețului.

Formula actuală folosește indicele CEGH fără deducerea costurilor de transport. Chiar dacă în viitor vor exista livrări de gaze naturale extrase în România la hub-ul Baumgarten, valoarea de valorificare a gazelor naturale realizată de producători va fi preţul CEGH minus costul transportului din România până în Austria.

Astfel, producătorii plătesc redevențe raportate la o valoare incorectă, formulă ce vine în contradicție cu practica internaţională şi chiar cu reglementări emise anterior de către ANRM pentru determinarea prețului de referință pentru țiței care luau în considerare costurile de transport (de exemplu, Ordinul 98/1998).

Producătorii din România vor ajunge astfel să plătească redevențe raportate la un preț nerealizat, la un preț administrativ fără legătură cu realitățile valorii gazelor tranzacționate pe piața locală.

FPPG respinge ferm afirmațiile ANRM cu privire la absența datelor de la titulari. Toate datele solicitate de ANRM au fost furnizate și în plus producătorii furnizează lunar către ANRE rapoarte cu privire la tranzacțiile de gaze naturale realizate. Aceste rapoarte ar putea furniza informații credibile pentru determinarea valorii gazelor naturale din România, ca medie ponderată. Preţurile realizate pe baza contractelor de vânzarecumpărare sunt și cele admise de autoritatea fiscală pentru determinarea de impozite şi taxe.

FPPG precizează că producătorii au plătit până în prezent redevența la maximul dintre prețul realizat și prețul de referință, Statul încasând astfel contribuția justă în raport cu valoare resurselor exploatate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Producătorii din industria de petrol și gaze sunt printre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu un impact pozitiv semnificativ în economie prin investițiile realizate și prin numărul de locuri de muncă directe și indirecte create și menținute de-a lungul timpului.

Toate aceste puncte de vedere au fost exprimate de întreaga industrie în cadrul consultării publice organizate de ANRM la data de 7 februarie 2018 fără ca Agenția să aibă contra-argumente solide în fața unor principii economice fundamentale.

Federația Patronală Petrol și Gaze rămâne în continuare disponibilă pentru realizarea unui dialog real împreună cu ANRM, alte autorităţi implicate si cu specialiştii în acest domeniu pentru analiza şi modificarea acestei noi metodologii de determinare a preţului de referinţă, astfel încât redevenţele să fie calculate în mod corect în baza valorii realizate de producători din vânzarea gazelor naturale.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *