manual de conformare - fppg

MANUAL DE CONFORMARE CU REGULILE DE CONCURENȚĂ ÎN CADRUL FEDERAȚIEI PATRONALE PETROL ȘI GAZE

Federația Patronală Petrol și Gaze este dedicată reprezentării intereselor comune ale membrilor săi, în conformitate cu regulile de concurență, conformarea demersurilor întreprinse în cadrul Federației cu regulile de concurență fiind unul dintre dezideratele reprezentative ale Federației.

Citește mai mult