studiu analiza sistem impozitare upstream - fppg

Analiza sistemului de impozitare specific sectorului upstream al țițeiului și gazelor naturale din România

Activităţile specifice industriei petrolului (ţiţei şi gaze naturale) pot fi împărţite în mai multe categorii, în funcţie de poziţia din lanţul de distribuţie:

1. sectorul upstream include activităţile ce ţin de explorare, dezvoltare, producţie (exploatare propriu-zisă) şi abandonare (lucrările pentru închiderea exploatării unui zăcământ, incluzând lucrările de refacere şi reabilitare a mediului);

2. sectorul midstream constă în activităţile de depozitare şi transport;

3. sectorul downstream include activităţile ulterioare, precum livrarea, rafinarea şi distribuţia produselor finite către consumatorii finali.

Autoritatea competentă în sectorul upstream al ţiţeiului şi gazelor naturale este Agentia Natională pentru Resurse Minerale („ANRM”), care stabileşte — în baza reglementărilor specifice — perimetrele care pot fi ofertate de operatorii economici pentru a fi exploatate. Operatorii economici participă la licitaţiile organizate de ANRM, urmând ca exploatarea unui zăcământ să parcurgă fazele de explorare, dezvoltare, exploatare propriu-zisă şi abandonare (activitatea upstream).

În industria petrolieră, activitatea offshore este cea prestată în locaţii maritime prin intermediul unor platforme şi echipamente specializate, în timp ce activitatea onshore este cea prestată în locaţii terestre, o asemenea diferenţiere fiind relevantă atât din perspectiva tehnicilor, cât şi a echipamentelor utilizate. Prin prisma acestor diferenţe, activitatea offshore presupune, de regulă, riscuri, costuri, investiţii mai ridicate decât în cazul activităţii onshore, elemente cu impact decisiv asupra deciziei investiţionale şi asupra legislaţiei fiscale.

 

studiu cpag 2023 - fppg

Contribuția industriei de petrol și gaze la economia României 2022

Rolul sectorului de petrol și gaze din România a crescut exponențial de la începutul acestui deceniu. Abordarea științifică, folosită de Ec. Dr. Laurian Lungu pentru a scoate în evidență dimensiunea economică directă a acestui sector în contextul economiei românești, nu necesită elaborări suplimentare și subliniază cât de crucială devine această industrie.

Impactul total al industriei noastre asupra economiei (adică, inclusiv efectele directe, indirecte și induse) este mai mult decât semnificativ, crescând de la 3,1% din PIB în 2020 la 4,1% din PIB în 2021 și aproximativ 8% din PIB doar în 2022. Cifra de mai sus subestimează impactul real al sectorului în economie, având în vedere că unele dintre companii nu au făcut parte din sondaj. Pe lângă creșterea datorată redresării economice după pandemie și efectul investițiilor susținute în ultimii 10-15 ani, o parte semnificativă a acestui câștig este atribuită creșterii prețurilor petrolului și gazelor naturale în întreaga lume. Totuși, impactul pozitiv asupra economiei sectorului petrol și gaze din România a facilitat noi instrumente construite de stat pentru a atenua numeroasele simptome ale unui deceniu complicat din multiple perspective.

Necesitatea acestui sector în vremuri dificile a fost dovedită cu recurență istorică încă de la începuturi. Criza energetică a fost percepută ca o amenințare mai serioasă decât orice altceva de către un număr semnificativ de europeni, timp în care, românii, aveau deja scheme de compensare care erau finanțate prin impozitarea acestui sector. Amenințările la adresa securității aprovizionării și blocajele în mixuri energetice slabe sunt, din fericire, preocupări marginale pentru România în acest moment, datorită producției locale de petrol, dar cel mai important, de gaze naturale.

Gazul natural este probabil cea mai importantă sursă de energie în prezent, jucând un rol semnificativ în menținerea securității aprovizionării pentru majoritatea țărilor din întreaga lume. Popularitatea gazelor naturale ca sursă de combustibil se datorează caracteristicilor sale de ardere curată, accesibilității și versatilității. Astfel, securitatea aprovizionării cu gaze naturale este esențială pentru asigurarea fiabilității și disponibilității economiei europene. O aprovizionare sigură cu gaze naturale oferă predictibilitate, coerență și poate satisface cerințele publice și industriale ale utilizatorilor săi fără întreruperi. Acest lucru poate fi realizat printr-o combinație de factori, cum ar fi o infrastructură robustă și flexibilă, surse de aprovizionare fiabile și multe alte aspecte care fac parte din dialogul nostru constant cu autoritățile.

Sperăm să vedem că producția românească va crește în următorii ani, mai ales prin proiecte offshore și onshore, care vor consolida rolul acestei țări în noua arhitectură de securitate energetică a regiunii din care face parte. Prin această industrie, România are potențialul și responsabilitatea de a avea un impact mai mare în remodelarea securității est-europene în toate dimensiunile sale și îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Acest lucru se realizează în principal prin impozite de la contributorii majori ai acestei industrii, care reprezintă o sursă vitală de venituri pentru România, oferind resursele necesare pentru finanțarea serviciilor publice, promovarea creșterii economice, reducerea inegalității veniturilor, plata datoriilor guvernamentale și promovarea stabilității sociale.

Acest studiu reconfirmă faptul că industria gazelor naturale rămâne un sector strategic pentru România. Vă asigurăm că ne înțelegem bine rolul și rămânem conștienți de așteptările ce ne vizează, pe care vrem să le onorăm și în viitor, aparând interesele românilor, de astăzi și din viitor. Implicarea noastră nu se limitează la contribuția economică pe care o aducem an de an, ci dorim să fim în continuare un coechipier solid și real, un furnizor de securitate energetică și echilibru, atât în contextul turbulențelor geopolitice pe care le traversăm, cât și în contextul tranziției către decarbonare. De peste 150 de ani, fără încetare, rămânem un stâlp al stabilității și al parteneriatului în țara noastră.

În încheiere, ne asumăm un mesaj clar: suntem aici pentru a construi viitorul împreună cu toți cei cred în România.

Semnată de
Consiliul Director al FPPG

 

Contribuția industriei de petrol și gaze la economia României (ediția a 3-a, actualizată și extinsă) – Iulie 2023

 

Contribuția industriei de petrol și gaze la economia României

analiza regim fiscal gaze petrol romania pwc - fppg

Analiza regimului fiscal specific aplicat sectorului de petrol și gaze naturale din România

Creșterea accelerată a prețurilor gazelor naturale și energiei  electrice începând cu al doilea semestru al anului 2021, cu impact semnificativ asupra inflației, a condus la o serie de măsuri de intervenție și sprijin al consumatorilor în rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

Citește mai mult

analiza impozitarii productiei gaze naturale offshore romania - fppg

Analiza impozitării specifice producției de gaze naturale offshore din România în anul 2021

În contextul creșterii prețului gazelor naturale, rata efectivă de impozitare specifică a producției offshore din România a ajuns la 51% în anul 2021, reprezentând mai mult decât dublarea acesteia și de 10 ori mai mult decât media europeană din anul 2020.

Citește mai mult

studiu gestionare date upstream - fppg

Studiu asupra cadrului legislativ din România și Uniunea Europeană privind gestionarea datelor din sectorul Upstream

This study aims to present the current status of the legal framework in Romania and at European level, in four jurisdictions selected for this study, i.e. Italy, Hungary, Norway and Poland, on the legal regime and the manner in which oil and gas Upstream Data are handled, processed, modified, disclosed,
transferred, altered by their owners / users (i.e. economic operators, licensees under petroleum concession agreements).

Citește mai mult

studiu pwc - fppg

Studiu comparativ privind impozitarea specifică a producției de gaze naturale offshore din Europa: România continuă să aibă cea mai ridicată rată efectivă de impozitare

Cel mai recent și comprehensiv studiu comparativ privind impozitarea specifică a producției de gaze naturale offshore din Europa, realizat de PwC România pentru Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), va fi lansat în cadrul unei serii de evenimente și de acțiuni de informare cu privire la aspectele tehnice ale reglementării producției de gaze naturale offshore în România.

Citește mai mult

masuri pentru redresarea economiei fppg ro featured

Industria de Petrol și Gaze – Măsuri propuse pentru redresarea economiei

Scăderea cererii atât pentru combustibili, cât și pentru gaze va crea un mediu dificil fără precedent și pentru activitățile din sectorul de explorare și producție petrolieră. Sondele vor trebui să fie închise cu un posibil impact ulterior asupra repornirii lor. Atât în cazurile de sonde de țiței, cât și de gaze, recuperarea nivelului de producție este un proces costisitor și îndelungat, cu încercări potențial nereușite și o durată totală care poate depăși 4-6 luni.

Citește mai mult

studiu biris goran - fppg

Starea sistemului de impozitare specific sectorului upstream al gazelor naturale din România

Activitățile specifice industriei de petrol și gaze naturale pot fi împărțite în mai multe categorii, în funcție de poziția din lanțul de distribuție:

Citește mai mult

studiu emerton - fppg

Piata Gazelor Naturale din Romania: cum garantam securitatea si competitivitatea sectorului.

Rezumat executiv

Sectorul gazelor naturale din România este nefuncțional, iar evoluția sa către o piață liberalizată echitabilă și echilibrată este împiedicată de obstacole majore.

Citește mai mult

studiu concordia forta de munca - fppg

CP Concordia: Studiul privind piața forței de muncă: Concluzii alarmante

Confederația Patronală Concordia, împreună cu KPMG și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române, a lansat astăzi studiul “Analiza cantitativă și calitativă a pieței muncii în România” ca parte a unui efort de a contribui la înțelegerea schimbărilor iminente și îngrijorătoare de pe piața muncii, care afectează și vor afecta întreaga economie și societate.

Citește mai mult