comunicat de presa brm 1 august 2019 - fppg

Comunicat de presă – BRM – 1 august 2019

Bursa Română de Mărfuri aduce la cunoștința publicului că, în data de 1 august 2019, pe noua sa platformă de tranzacționare, “Gas Forward CCP”, a fost realizată prima tranzacție, în baza unui contract standard pentru o perioadă de o săptămână.


Așa cum BRM a precizat la finalul lunii iunie, cu ocazia lansării platformei, în luna iulie au avut loc înscrierile participanților la această piață, precum și testarea și instruirea utilizatorilor cu privire la regimurile de funcționare ale platformei.
Noua platformă permite în prezent încheierea contractelor pe termen mediu (săptămână și lună), cu BRM îndeplinind, pe lângă activitatea de administrare a platformei de tranzacționare, și funcția de contraparte centrală pentru finalizarea tranzacțiilor. Aceasta înseamnă că, în urma unei operațiuni de dublă novație subiectivă, fiecare contract de vânzare cumpărare încheiat între doi participanți la piață se transformă în două contracte noi, în care atât vânzătorul, cât și cumpărătorul inițiali au aceeași contraparte. Contractele devin perfect fungibile și se elimină, pe această cale, riscul de contraparte.

Principalele avantaje ale acestei platforme sunt, așadar, garantarea tranzacției, atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător și reducerea nivelului de garanții bancare obligatorii pentru părți, până la de cinci ori. Sistemul complex de lucru cu operaționalizarea a trei marje de siguranță (inițială, de variație și de livrare), permite realizarea funcționării unui mediu modern și integrat de tranzacționare și post – tranzacționare, BRM devenind garantul tranzacțiilor încheiate. Bursa Română de Mărfuri pune suplimentar la dispoziția acestei piețe pentru asigurarea unei funcționări sigure un fond de garantare alimentat în prezent la un nivel de 1.5 mil. EURO.

Bursa Română de Mărfuri își exprimă convingerea că, în cursul trimestrului al treilea al anului curent, numărul participanților și al tranzacțiilor pe această nouă piață pe care o administrează va crește semnificativ, avantajele oferite de aceasta fiind convingătoare. Începând cu trimestrul al patrulea, odată cu familiarizarea participanților cu acest nou instrument, BRM va introduce și contractele pe termen lung (trimestru, semetru și an).

Lansarea de către Bursa Română de Mărfuri a noii piețe de gaze naturale, la termen, cu livrare fizică și cu contraparte centrală, piață devenită funcțională și înregistrând deja primele tranzacții, poate fi considerată un eveniment major în dezvoltarea activității bursiere energetice în România, de natură să racordeze țara la tendințele de dezvoltare cele mai avansate din domeniu din cadrul UE.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *