start studiu cpag editia 2022 - fppg

Contribuția industriei de petrol și gaze în economia românească

ANUNȚ – Demarare colectare date

Septembrie 2022

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), cu sprijinul specialiștilor Consilium Policy Advisors Group (CPAG) anunță începerea demersurilor pentru derularea analizei privind Contribuția industriei de petrol și gaze la economia româneascăaflată la cea de-a doua ediție.  Analiza presupune colectarea și interpretarea datelor financiare relevante din sectorul de petrol și gaze din România, care a fost si rămâne un puternic contribuitor la creșterea economica si dezvoltarea României.

Prima ediție a acestui studiu a demonstrat contribuția semnificativă a sectorului petrol și gaze naturale, generând 1,8% din PIB, în perioada 2017-2019, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din contribuția întregului sector energetic, 6% din veniturile bugetare curente, precum și 1,3% din veniturile fiscale bugetare.

Industria de petrol și gaze trebuie să gestioneze o serie de presiuni politice, financiare și sociale pentru a trece la un sistem energetic cu emisii scăzute de carbon, în același timp satisfăcând cererea globală preconizată de petrol și gaze pe termen lung – presiune exacerbată de actualul context geopolitic. Aceasta provocare de a atinge simultan aceste obiective trebuie pe deplin înțeleasă de toți factorii implicați și să se reflecte și în strategiile și politicile de sector.  Studiul este menit sa vină in sprijinul unui dialog aplicat cu actori relevanți în acest sens.

Realizarea celei de-a doua versiuni a analizei vine să reitereze importanța covârșitoare a acestui sector bazată pe argumente clare, cuantificând beneficiile economice de necontestat ale industriei, reieșite din coagularea datelor și indicatorilor obținuți din partea companiilor participante la studiu. Această industrie înseamnă mai mult decât preturile la pompă și factura de gaze naturale. Înseamnă și o contribuție la PIB, locuri de muncă, investiții și impozite semnificative plătite către bugetul de stat.

Această lucrare va fi pregătită cu sprijinul financiar și administrativ al Federației Patronale a Petrolului și Gazelor (FPPG) și  va reflecta evaluarea independentă a Consilium Policy Advisors Group (CPAG), sub coordonarea dlui Laurian Lungu – confondator CPAG.

Astfel, avem plăcerea de a invita toate companiile cu activitate relevantă (cel putin 80% din cifra de afaceri) în sectorul de petrol și gaze să acceseze platforma (fppg.ro/studiulcpag/) unde se regăsesc toate informațiile privind metodologia de derulare a studiului, chestionarul dedicat colectării datelor, precum și informații esențiale legate de confidențialitatea utilizării datelor primite și agregate de către expertul independent pe parcursul derulării studiului.


Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), este înființată în baza Legii Dialogului Social nr. 62/2011, este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic” și prin intermediul companiilor afiliate, reprezintă peste 95% din producția internă de petrol și gaze naturale, sectorul de transport petrol și gaze naturale, furnizare gaze naturale precum și o parte semnificativă din activitățile de rafinare, comercializare și distribuție de produse petroliere din România.

FPPG susține constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului.

FPPG este membru fondator al Confederației Patronale Concordia, singura confederație patronală românească afiliată la International Organization of Employers – IOE și la Business Europe – BE.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *