energy brief oug 114 - fppg

Creșterea redevențelor petroliere va genera un impact negativ asupra securității energetice naționale, asupra economiei românești

București, 27 octombrie 2023:

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) a luat act cu mare îngrijorare de adoptarea Ordonanței de Urgență privind unele măsuri pentru bunurile proprietatea publică și privată a statului precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului (“Proiect OUG“) care vizează, printre altele, creșterea cotelor de redevențe petroliere pentru viitoarele acorduri petroliere.

Nu au fost respectate normele de tehnică legislativă

Textul nu a fost supus consultării în Consiliul Economic Social (CES) și nu a respectat principiile elementare ale consultării publice.

Impozitarea efectivă a producției de petrol și gazelor naturale în România este mult peste media UE și face ca proiectele energetice ale țării să nu fie competitive

Având în vedere mediul fiscal actual al sectorului energetic, caracterizat de o impozitare suplimentară semnificativă, precum și necesitatea constantă de investiții pentru menținerea producției de hidrocarburi și susținerea tranziției energetice, propunerea de ajustare a cotelor redevențelor petroliere reprezintă un aspect deosebit de preocupant, descurajând încheierea unor viitoare acorduri petroliere.

Cu această ocazie, dorim să subliniem că actualul sistem de impozitare specific sectorului de petrol și gaze naturale din România include, pe lângă impozitele generale aplicabile operatorilor economici alte impozite, contribuții, redevențe și măsuri de impozitare specifice, scoțând cu mult România din media de impozitare a UE.

Ordonanța de Urgență are un efect negativ semnificativ asupra investițiilor, producției viitoare de petrol și gaze naturale

În aceste circumstanțe, considerăm necesară excluderea prevederilor referitoare la modificarea cotelor redevențelor petroliere din Proiectul de Ordonanță de Urgență. Aceste modificări vor avea un impact semnificativ asupra investițiilor, descurajându-le, generând consecințe negative asupra securității energetice naționale, economiei românești și veniturilor bugetului de stat.

Astfel, măsurile propuse vor influența semnificativ negativ investițiile, având un impact direct asupra producției viitoare de petrol și gaze naturale. Redevențele mai ridicate vor majora costul marginal al extracției resurselor de hidrocarburi, totodată, descurajând dezvoltarea rezervelor marginale.

Măsura nu ține cont de specificul geologic al României și pune in pericol proiecte strategice ale României

De asemenea, această inițiativă pare să nu țină cont de specificul geologic al României, cu zăcăminte onshore mature și o producție internă deja în declin. Este important să subliniem faptul că țara noastră înregistrează una dintre cele mai scăzute producții per sondă în cadrul Uniunii Europene, având un grad ridicat de fragmentare a zăcămintelor. Astfel, modificările propuse în cotele de redevențe petroliere ar putea reduce atractivitatea perimetrelor petroliere scoase ulterior la licitație pentru potențialii investitori sau chiar de a-i descuraja complet pe aceștia de la a participa la rundele viitoare de licitație.

În concluzie, FPPG subliniază că implementarea a unei astfel de creșteri a cotelor redevențelor petroliere va descuraja semnificativ interesul companiilor de a încheia noi acorduri petroliere (cu efect negativ asupra investițiilor viitoare), ceea ce va genera un impact negativ asupra securității energetice naționale, asupra economiei românești și asupra veniturilor bugetului de stat.


Federația Patronală Petrol și Gaze, în calitate de reprezentant al industriei de țiței și gaze, respectiv, peste 98% din producătorii României, rămâne deschisă la dialog.

Fondată în anul 1991, Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) reprezintă cadrul de dezvoltare, dialog și gestionare eficientă a resurselor din sectorul energetic din România. În cadrul FPPG activează o echipă consolidată de profesioniști, care au obținut recunoaștere atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, ce demonstrează că Federația este un pilon al sistemului energetic românesc.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la: office@fppg.ro

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *