aprilie, 2018

20apralldaySGG - Lege  privind privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040”

Descriere

Proiectul de lege statuează obligaţia elaborării şi actualizării Strategiei „România 2040″precum şi cadrul instituţional de realizare şi de asigurare a consensului naţional. Autorităţile administraţiei publice, Academia Română, academiile de ramură, instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetaredezvoltare de drept public şi privat, sindicatele şi patronatele de ramură, precum şi organismele neguvernamentale de profil vor sprijini elaborarea Strategiei „România 2040”. Pentru elaborarea strategiei se înfiinţează Comisia „România 2040”, organism consultativ, fără personalitate juridică care are ca atribuţii principale: pregătirea proiectului de strategie, fundamentarea acesteia, realizarea de scenarii de dezvoltare şi armonizarea şi integrarea contribuţiilor instituţiilor publice, a partidelor şi organizaţiilor neguvernamentale. 

Dată limită pentru transmiterea opiniilor: 30 aprilie  2018 

Adresa de transmitere a opiniilor: consultare.publica@sgg.ro 

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com 

Data

All Day (Vineri)

© Copyright - FPPG
X