manual de conformare - fppg

MANUAL DE CONFORMARE CU REGULILE DE CONCURENȚĂ ÎN CADRUL FEDERAȚIEI PATRONALE PETROL ȘI GAZE

Federația Patronală Petrol și Gaze este dedicată reprezentării intereselor comune ale membrilor săi, în conformitate cu regulile de concurență, conformarea demersurilor întreprinse în cadrul Federației cu regulile de concurență fiind unul dintre dezideratele reprezentative ale Federației.

În acest sens, av​â​nd ​î​n vedere misiunea ​Federației de ​implementare​ a​ celor mai bune practici ​în domeniul de activitate, inclusiv cu privire la bune practici în materie de concurență, precum și în contextul respectării legislației în vigoare și asigurării unui mediu concuren​țial normal, Federația Patronală Petrol și Gaze a implementat în interiorul său un Manual de conformare cu regulile de concurență.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *