studiu emerton - fppg

Piata Gazelor Naturale din Romania: cum garantam securitatea si competitivitatea sectorului.

Rezumat executiv

Sectorul gazelor naturale din România este nefuncțional, iar evoluția sa către o piață liberalizată echitabilă și echilibrată este împiedicată de obstacole majore.

În ciuda unor progrese substanțiale pe calea liberalizării pieței gazelor naturale din ultimii ani și până

la sfârșitul anului 2018, câteva obstacole majore continuă să împiedice crearea unei piețe mature și atractive a gazelor naturale în România.

Aceste obstacole au fost identificate de-a lungul întregului lanț valoric, de la upstream până la downstream, și afectează deopotrivă piețele angro și pe cele cu amănuntul de gaze naturale.

Pe de o parte, lichiditatea redusă de pe piața angro a gazelor naturale afectează în mod negativ întregul sector românesc al gazelor naturale, prin limitarea atractivității investițiilor în producția de gaze naturale și generarea unui mediu slab concurențial pe piața cu amănuntul.

Pe de altă parte, în lipsa unei piețe angro solide, mecanismele adoptate pentru acoperirea costului aprovizionării cu gaze naturale la tarifele reglementate sunt lipsite de transparență și predictibilitate.

Aceste incertitudini limitează masiv atractivitatea segmentului pentru posibilii noi actori pe această piață. În plus, lipsa unei scheme eficiente de protejare a consumatorilor de energie vulnerabili subminează masiv acceptabilitatea politică a dereglementării pieței cu amănuntul pentru clienții casnici.

Recenta introducere a plafonului de preț de 68 RON/MWh preconizează exacerbarea majoritatea obstacolelor existente și generarea unor impacturi negative pe termen lung asupra sectorului gazelor naturale din România.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, adoptată de Guvernul României la sfârșitul lui 2018 (și modificată la sfârșitul lui martie 2019), a impus un plafon de 68 RON/MWh asupra unei părți substanțiale a volumelor comercializate pe piața de gaze naturale cu amănuntul.

Cu toate că o astfel de măsură împiedică consumatorii casnici români să fie expuși la posibile creșteri de prețuri în viitorul apropiat, punerea în aplicare a OUG nr. 114/2018 va exacerba în mod clar lipsa de lichidități de pe piața angro a gazelor naturale și va genera efecte dăunătoare pe termen mediu și lung asupra securității aprovizionării și accesibilității financiare a clienților finali.

De fapt, OUG nr. 114/2018 nu remediază deficiențele sistemice de pe piața românească a gazelor naturale, ci va continua să agraveze obstacolele care împiedică o dezvoltare eficientă și echilibrată a sectorului. Simpla introducere a unui plafon de preț încalcă din punct de vedere structural condițiile care permit dezvoltarea unei piețe atractive și competitive pentru producători, comercianți cu amănuntul și consumatori.

Pentru a depăși aceste obstacole, este propus un plan de acţiune pentru ameliorarea atractivității și competitivității sectorului gazelor naturale în cadrul întregului lanț valoric.

Principalele obiective ale planului de acţiune sunt următoarele:

  • Garantarea accesibilității gazului natural pentru consumatorii finali români, prin creșterea concurenței pe piața cu amănuntul a clienților casnici și adaptarea nivelului de protecția acordat consumatorilor vulnerabili.
  • Îmbunătățirea lichidității de pe piața angro prin dereglementarea completă a prețului cu amănuntul al gazelor naturale și continuarea dezvoltării unui indice precis al prețurilor în România.
  • Încurajarea investițiilor în sectorul upstream și îmbunătățirea interconexiunilor între România și piața gazelor naturale din UE.

Planul de acţiune propus a fost conceput pentru aplicare sub forma unui pachet consistent de măsuri interdependente într-un orizont de timp suficient de scurt. Dacă astfel de măsuri vor fi acceptate de autoritățile române, acest pachet va putea fi implementat într-o perioadă de 18 luni.

Anularea integrală a plafonului de preț introdus de OUG nr. 114/2018 este o precondiție a dezvoltării unei piețe de gaze naturale lichide și profunde; o astfel de anulare este condiționată de aplicarea unui mecanism echitabil și specific dedicat protecției consumatorilor vulnerabili de energie. Este necesară crearea și implementarea unui program cuprinzător de combatere a sărăciei energetice, care să combine măsuri financiare, non-financiare și de eficiență energetică, în scopul asigurării unei protecții durabile a consumatorilor vulnerabili de energie din România.

Unele dintre acțiunile recomandate, precum adaptarea obligațiilor de pe piața centralizată, sunt relativ ușor de aplicat, cu efecte preconizate pe termen scurt, în timp ce alte măsuri pot necesita mai mult timp pentru a deveni funcționale, dar vor genera evoluții structurale cu un mai mare impact, precum consolidarea capacităților de interconectare cu Uniunea Europeană.

Exemple de instrumente comune pentru creșterea lichidității pe piața angro

Obligațiile pieței centralizate (CMO) curente nu au reușit să garanteze un nivel adecvat și regulat de lichiditate al pieței până în prezent. Aceste obligații trebuie așadar adaptate printr-o aplicare fermă a obligațiilor producătorilor de gaze naturale. Cei din urmă se vor angaja să ofere diverse produse pe piață (produse lunare, trimestriale, anuale), cu notificare prealabilă a volumului, maturității și calendarului de vânzări.

Aceste adaptări ar trebui proiectate astfel încât să genereze vizibilitate și predictibilitate privind volumele de gaze naturale disponibile pe piață și trebuie echilibrate cu o reducere substanțială a cantităților globale de gaze naturale supuse acestei obligații. În plus, efectul pozitiv al acestor noi CMO va fi întărit de introducerea de servicii de formare a pieței (market making), ceea ce va permite vizibilitatea prețului pe piața spot (produse ale zilei și pentru ziua următoare) și o adaptare a normelor de echilibrare pentru o integrare mai directă a prețurilor de piață.

Planul de acţiune propus va întări securitatea aprovizionării, va reduce expunerea la importuri și, astfel, va garanta competitivitatea și accesibilitatea gazului natural pe termen lung în România.

Ambiția de a promova o piață românească angro a gazelor naturale lichidă și profundă nu este un obiectiv în sine, ci deservește în mod direct mai multe obiective strategice, precum securitatea aprovizionării, accesibilitatea gazului natural și competitivitatea pentru întreaga economie românească, de la producție la consum.

Combinația de măsuri propuse a fost concepută sub forma unui pachet de măsuri a căror bună implementare va încuraja dezvoltarea producției de gaze naturale, va diversifica posibilele surse de importuri, opțiunile de export și va garanta aprovizionarea cu gaze naturale la prețuri accesibile a consumatorilor casnici și non-casnici din România pe termen lung.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *