mai, 2018

15maialldayCOMMITTEE SESSION

Descriere

Comisia pentru industrii si servicii – ora 13:30  

PL-x nr. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 

 • Pentru RAPORT (termenul de depunere afisat este 27.09.2018) 

PL-x nr. 110/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 

 • Pentru RAPORT 

PL-x nr. 198/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative 

 • Pentru RAPORT comun cu Com. Mediu 
 • Invitati: MFP, ME, OPCOM, ANRE, Consiliul Concurentei 

Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare 

 • Pentru RAPORT comun cu Com Juridica 
 • Invitati: MFP, Consiliul Concurentei 
 • Prevede stabilirea unei noi modalități de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, inclusiv din perspectiva numirii membrilor și a personalului acestei autorități, precum și măsuri care vizează modul de constituire și utilizare a veniturilor aferente Consiliului Concurenței 

PL-x nr. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

 • Pentru RAPORT comun cu Com. Juridica 
 • Proiectul de lege are ca obiect de reglementare dreptul oricărei persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o întreprindere sau asociaţie de întreprinderi de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit. Proiectul vizează transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2014/104/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acţiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă a statelor membre şi a Uniunii Europene. 

PL-x nr. 160/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice 

 • Pentru RAPORT comun cu Com. Juridica 

Pl-x nr. 271/2010 Propunere legislativă „Legea holdingului” + 

PL-x nr. 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile 

 • Pentru RAPORT comun cu Com. Politica economica 
 • Invitati: MFP, Min. Economiei, Min. pentru Mediul de Afaceri 

 

Comisia pentru buget, finante si banci  – ora 10:00  

PL-x nr. 94/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

 • Pentru AVIZ 

 

Comisia pentru transporturi si infrastructura – ora 10:00  

P L-x nr. 560/2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice 

 • Pentru RAPORT comun cu Com. Industrii si Com. Administratie Publica 
 • Invitati: Min. Energiei, MDRAP, Adm. Fondului pentru Mediu 

 

Comis a pentru administratie publica – ora 10:00   

PL-x nr. 272/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 • Pentru AVIZ 
 • Includerea în categoria clădirilor a turnurilor de susţinere a turbinelor eoliene, pentru raţiuni de fiscalizare 

 

Comisia pentru Mediu – ora 12:00 

Pl-x nr. 224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării 

 • Acordarea unor deduceri pentru investiţiile în echipamente menite să reducă poluarea. 
 • Pentru AVIZ 

PL-x nr. 283/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică 

 • Adoptarea unor măsuri preventive, necesare menţinerii nivelului de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în acest sens instiuindu-se, pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport şi sistem – Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, la o valoare a puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE. 
 • Pentru AVIZ 

Data

All Day (Marti)

Locatie

Chamber of Deputies

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

© Copyright - FPPG
X