aprilie, 2018

20apralldaySGG - Ordonanță de urgență a Guvernului privind parteneriatul public-privat

Descriere

Cu scopul de a înlătura incertitudinea juridică, a fost înlocuit în multe dispoziții termenul de proiect de parteneriat public – privat cu cel de contract de parteneriat public – privat. Cu același scop, s-a precizat în cadrul mai multor dispoziții aspectul că acordarea unor categorii de drepturi partenerului privat sau companiei de proiect în temeiul contractului de parteneriat public – privat nu va implica parcurgerea unei noi proceduri de atribuire. Completările și modificările de substanță au în vedere:  

  • reglementarea posibilității de a realiza în parteneriat public – privat și proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public  
  • clarificarea conceptului de închidere financiară  
  • restricționarea participării partenerului public cu fonduri publice în etapa realizării investiției la 25% din valoarea investiției pentru a acorda prioritate atragerii de fonduri private la realizarea investițiilor publice
  • constituirea in termen de 1 an a unui Fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat care se încadrează în categoria proiectelor strategice  
  • înlăturarea suprapunerilor de reglementare cu legislația achizițiilor publice și concesiunilor realizate în urma adoptării O.U.G. nr. 104/2017 privind modificarea și completarea legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public – privat. 

Dată limită pentru transmiterea opiniilor: 30 aprilie  2018 

Adresa de transmitere a opiniilor: consultare.publica@sgg.ro 

Data

All Day (Vineri)

© Copyright - FPPG
X